Última sessió

  No s'ha trobat cap sessió

Sessions més recents

No s'ha trobat cap sessió
PLENO DIGITAL
La plataforma que permet gestionar la publicació i consulta de la documentació relacionada amb les sessions municipals i les actes en format àudio i/o vídeo.
Coneix el nostre àudiovídeo actes